Ordo Iuris proponuje: pomoc państwa zamiast aborcji

Instytut Ordo Iuris przygotował pakiet rozwiązań wspierających kobiety i rodziny, gdy z narodzinami dziecka wiąże się szczególnie trudna sytuacja. Wśród propozycji są m.in. świadczenia opiekuńcze dla wszystkich, pomoc finansowa dla ciężarnych, rozwój hospicjów perinatalnych.

Instytut Ordo Iuris jest współautorem obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej przerywania ciąży, pod którym zebrano już ponad 100 tys. podpisów. Są w nim zapisy uchylające dopuszczalne obecnie możliwości aborcji oraz zapisy nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących chore dzieci, a także matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego.

– Konstytucja mówi o obowiązkach państwa względem rodziny, tymczasem w sytuacji, gdy kobieta spodziewa się narodzenia dziecka upośledzonego, obciążonego wadą, pomoc państwa ogranicza się do oferty terminacji ciąży. Jeżeli dziecko poczęło się w wyniku czynu zabronionego, w sytuacji wyjątkowo traumatycznej dla kobiety, w sytuacji, która obciąża całą rodzinę, również propozycją państwa jest aborcja – mówiła we wtorek podczas prezentacji projektu prezes Konferencji Kobiet RP Małgorzata Owczarska.

– Od 60 lat dopuszczalność aborcji skutecznie usprawiedliwia zaniechania państwa we wsparciu takich właśnie sytuacji – dodała. Według niej większość kobiet – gdy dowiaduje się o chorobie poczętego dziecka – chce je urodzić i godnie pożegnać. Również – jak mówiła – w sytuacji, gdy dziecko poczyna się w traumatycznych okolicznościach albo gdy rodzice decydują, iż samodzielnie dziecka wychować nie mogą, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest urodzenie i adopcja.

Instytut Ordo Iuris i Konfederacja Kobiet RP uruchomiły wspólnie petycję internetową o konkretną pomocą dla rodzin zamiast oferty aborcyjnej. – Propozycje te odpowiadają na realne potrzeby polskiej rodziny – przekonywała Owczarska.

Według obecnego na konferencji prof. Bogdana Chazana, większość aborcji w Polsce wykonywanych jest ze względu na zdiagnozowanie u dziecka zespołu Downa, podczas gdy osoby z taką dysfunkcja dożywają obecnie 50-60 lat. Mówił, że w sytuacji, gdy Sejm uchwali ustawę całkowicie chroniącą życie, konieczne będzie wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci chore.

W jego przekonaniu wsparcie powinno się zacząć od opieki nad matką, u której istnieje ryzyko straty ciąży. Powinna mieć zagwarantowane opiekę w czasie ciąży i wsparcie w sytuacji trudnej diagnozy – psychologiczne i lekarskie (kompleksowe, co oznacza opiekę lekarza ginekologa, genetyka itp.). Chazan mówił też o konieczności tworzenia hospicjów perinatalnych.

W pakiecie rozwiązań proponowanych przez Ordo Iuris i Konfederację Kobiet RP przewidziano refundację świadczeń z zakresu hospicyjnej opieki perinatalnej i stworzenie odrębnej regulacji dedykowanej tylko pediatrycznej opiece paliatywnej, której podstawową formą ma być opieka domowa.

Kolejny pomysł dotyczy świadczeń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – mieliby je otrzymywać wszyscy rodzice, także ci, który nie rezygnują z pracy, jak obecnie. Pomoc w wysokości 1 tys. zł otrzymywałyby też ciężarne, które mają zagrożona ciążę i nie mogą kontynuować albo podejmować pracy. W razie pobierania innych świadczeń, otrzymywałaby mniejsze kwoty.

Wśród propozycji jest również szybszy niż obecnie proces adopcyjny. Jak wyjaśniał Tymoteusz Zych z Ordo Iuris, mógłby on być prowadzony już w czasie ciąży, choć ostateczna decyzja czy dziecko zostaje przy matce, czy trafia do innej rodziny, zapadałaby na mocy wyroku sądowego po urodzeniu dziecka.

W projekcie jest też mowa o rozwoju interwencyjnych ośrodków adopcyjnych, zniesieniu rejonizacji w domach samotnej matki oraz kompleksowej pomocy psychologicznej i w codziennych obowiązkach dla rodziny wychowującej chore dziecko.

Ordo Iuris oszacował koszt wszystkich tych rozwiązań na 890 mln zł rocznie. Instytut chciałby, by projektem zainteresowali się prezydent, rząd i parlament. Nie decyduje się na prowadzenie go drogą obywatelską.

źródło: rynekzdrowia.pl