Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,
 • transport drogowy towarów,
 • działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • reklama,
 • badanie rynku i opinii publicznej,
 • działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 • działalność w zakresie opieki medycznej,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność wspomagająca edukację,
 • badania naukowe i prace rozwojowe,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Jeżeli nasza oferta nie zawiera interesującego Państwa zagadnienia zapraszamy do kontaktu.