IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku” za nami

W dniu 18 czerwca br. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM” wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Podczas Konferencji wystąpili zaproszeni Goście, wśród których obecni byli m.in. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, dr n. med. Maciej Barczentewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II.

Ciekawe i nowatorskie stanowisko zaprezentowali przedstawiciele młodego pokolenia seksuologów i ginekologów, wśród nich zauważone zostały wystąpienia prof. dr n.med. Krzysztofa Nowosielskiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a także dr n.med. Krzysztofa Pyry z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Gościem specjalnym, był prof. dr med. Johannes Bitzer, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Zapobiegania Ciąży i Zdrowia Reprodukcyjnego (ESC).

W ramach Otwartej Debaty, zaproszeni Goście dyskutowali na tematy związane z „In Vitro”, do której punktem wyjścia był Wykład Inauguracyjny prof. dr hab. n.med. Jacka Szamatowicza – „Etyczny spór o in vitro”.

W debacie uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego, poseł Piotr Uściński (PiS), prof. dr hab. n. med. Marian Czesław Szamatowicz, Profesor Emeritus Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik, I Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia ‘’PRO-SALUTEM’’, prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jolanta Bilińska, Prezydent Międzynarodowego Sojuszu Organizacji Pacjentów ( IAPO), dr hab. Krzysztof Papis, Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.

Przebieg debaty pokazał z jednej strony zbliżenie stanowisk oponentów i zwolenników „In Vitro”, jako metody wspomagania rozrodu, ujawnił nadal istniejące luki prawne w istniejącym systemie a na pewno wskazał kierunek debaty dla ważnego obszaru, jakim jest wspomaganie płodności w społeczeństwie w Polsce.

Komitet Naukowy Konferencji, najważniejsze wnioski i konkluzje przedstawi właściwym organom, jako dorobek tegorocznej Debaty. Obecność przedstawicieli parlamentu dobrze rokuje na unormowanie wciąż istniejących problemów w tym obszarze.

Więcej informacji na stronie www.nieplodnosc.org.pl