NIL opublikował listę lekarzy głosujących za i przeciw podwyżkom wynagrodzeń.

Naczelna Izba lekarska opublikowała listę posłów i posłanek lekarzy, którzy zagłosowali za i przeciw poprawce Senatu podwyższającej współczynniki płacy minimalnej w ochronie zdrowia.

15 czerwca Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Na mocy regulacji podwyższone zostały współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku. Senat proponował m.in. jeszcze większe podwyższenie współczynników służących wyliczeniu wynagrodzeń.

17 czerwca Naczelna Izba Lekarska opublikowała listę lekarzy, którzy głosowali za poprawkami oraz tych, którzy byli przeciw poprawkom Senatu.

Lekarze posłowie głosujący za podwyżkami wynagrodzeń:

Riad Haidar – Okręg wyborczy: 7 Chełm
Jerzy Hardie-Douglas – Okręg wyborczy: 40 Koszalin
Marek Hok – Okręg wyborczy: 40 Koszalin
Władysław Kosiniak-Kamysz – Okręg wyborczy: 15 Tarnów
Radosław Lubczyk – Okręg wyborczy: 40 Koszalin
Wojciech Maksymowicz – Okręg wyborczy: 35 Olsztyn
Rajmund Miller – Okręg wyborczy: 21 Opole
Andrzej Sośnierz – Okręg wyborczy: 31 Katowice
Zdzisław Wolski – Okręg wyborczy: 28 Częstochowa

Lekarze posłowie głosujący za obniżeniem wynagrodzeń:

Anna Dąbrowska-Banaszek – Okręg wyborczy: 7 Chełm
Czesław Hoc – Okręg wyborczy: 40 Koszalin
Tomasz Latos – Okręg wyborczy: 4 Bydgoszcz
Bolesław Piecha – Okręg wyborczy: 30 Bielsko-Biała
Elżbieta Płonka – Okręg wyborczy: 8 Zielona Góra
Katarzyna Sójka – Okręg wyborczy: 36 Kalisz
Łukasz Szumowski – Okręg wyborczy: 16 Płock

Zaproponowana poprawka do ustawy podwyższająca współczynniki płacy minimalnej w ochronie zdrowia była wypracowanym wspólnie przez środowisko medyczne konsensusem, nie wymarzonym rozwiązaniem, ale dawała sygnał, że działając wspólnie możemy osiągnąć coś pozytywnego, że zmiany są możliwe i robimy krok w dobrą stronę. Zabrakło niewiele. Smuci fakt, że większość parlamentarna nie doceniła tego wysiłku i porozumienia środowisk medycznych. Niestety Posłowie głosujący za odrzuceniem poprawek nie zrozumieli, że jest to inwestycja w przyszłość i rozwój ochrony zdrowia w Polsce“ – napisał prezes NIL prof. Andrzej Matyja.

“Ministerstwo Zdrowia i przedstawiciele partii rządzącej dalej prowadzą monolog i wprowadzają społeczeństwo w błąd. Trudno zrozumieć komentarze, że są to podwyżki choćby w kontekście podpisanego w 2018 r. porozumienia z rezydentami, gdzie współczynnik dla lekarza specjalisty wynosił 1,6 średniej krajowej a w ww. ustawie zaproponowano ten sam współczynnik na poziomie 1,31 średniej krajowej. Widać, że manifestacja pod Sejmem RP, która miała miejsce w dniu 15 czerwca 2021 r., nie zrobiła wrażenia na rządzących. Nie rozumieją, że walczymy o dobro polskiej ochrony zdrowia, a przede wszystkim o dobro naszych pacjentów” – stwierdził szef lekarskiego samorządu.

źródło: puls medycyny.p