Gigantyczny dług Polski. Cały czas rośnie.

Rośnie dług Polski. Zarówno ten krajowy, jak i zagraniczny. Według polskiej metodologii przekroczył 1,15 bln zł. Jeszcze gorzej wygląda bilans liczony według zasad międzynarodowych.Licznik długu Polski ciągle bije i oddala się od granicy okrągłego biliona złotych. Na koniec marca państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł dokładnie 1 bln 152 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów.

W porównaniu ze statystykami z końca 2020 roku dług urósł o 40,85 mld zł, czyli około 3,7 proc. Trzeba jednak pamiętać, że są różne metodologie wyliczania zadłużenia. Dług EDP (sektora instytucji rządowych i samorządowych), który jest brany pod uwagę np. przy dopuszczeniu kraju do strefy euro, jest jeszcze większy.

Dług EDP, stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec marca 1 bln 389 mld zł. Wzrósł też mocniej, bo o 4 proc., czyli około 53,7 mld zł.Resort finansów odkrył karty i pokazał, co składa się na takie statystyki długu (według polskiej metodologii). Wskazał, że był wypadkową: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 41 mld 552,7 mln zł (+4,1 proc.) i spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 705,3 mln zł (-0,8 proc.). Jednocześnie zwiększył się dług podsektora ubezpieczeń społecznych – o 1,7 mln zł (+3,1 proc.).
Rząd wielokrotnie podkreślał, że jednym z celów jest zmniejszenie zadłużenia zagranicznego. Jest bardziej problematyczne niż krajowe. W pierwszym kwartale się to jednak nie udało.

Dług zagraniczny wyniósł 306,44 mld zł i wzrósł w kwartał o 18,2 mld zł (+6,3 proc.). MF tłumaczy, że to efekt zaciągnięcia pożyczek z Komisji Europejskiej (SURE) w wysokości 5,7 mld euro i spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych w kwocie 0,1 mld zł.aki dług zagraniczny to też wypadkowa: wykupu obligacji o wartości 2,2 mld euro oraz 50 mld jenów i osłabienia złotego wobec niektórych walut (euro i dolar) – wzrost długu z tego tytułu wyniósł 4,6 mld zł, podało ministerstwo.”Na koniec pierwszego kwartału 2021 udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 26,6 proc., co oznaczało wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost udziału długu zagranicznego był głównie wynikiem wyższej dynamiki wzrostu długu zagranicznego niż krajowego” – czytamy w komunikacie MF.

źródło” money.pl