Sprawa VAT od zaliczek skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE

Dzisiejsze postępowanie w NSA w sprawie marży od zaliczek zostało zawieszone. Sąd skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dziś odbyła się rozprawa kolejnej instancji w sprawie biura z Krakowa, które zaskarżyło interpretacje organów podatkowych do sądu administracyjnego.

Sprawa dotyczy obowiązku szacowania marży od zaliczek, który powstał w styczniu 2014 po zmianie ustawy o VAT. Usunięcie zapisu o szczególnym momencie powstania obowiązku podatkowego spowodowało, że organy podatkowe zaczęły wymagać od przedsiębiorców, by naliczali VAT za sprzedaną usługę już w momencie pobierania zaliczki od klienta.

W praktyce oznaczało to, że biura musiałyby szacować, jaką marżę uzyskają od sprzedaży usługi i obliczać wysokość podatku na podstawie tej niemożliwej do przeprowadzenia prognozy. Wyrok sądu administracyjnego pierwszej instancji nie pozostawiał wątpliwości, że biura podróży nie mają obowiązku szacować marży od zaliczek i że interpretacje stosowane przez organy podatkowe w tej sprawie są błędne. W grudniu zdanie to podzielił NSA wydając wyrok w sprawie biura z Opola i podtrzymując korzystny dla branży wyrok WSA.

Dzisiejsza rozprawa w NSA została zawieszona w związku ze skierowaniem przez NSA pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sąd skierował do TSUE pytania. Cczy unijną dyrektywę o VAT należy rozumieć tak, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie pobrania zaliczki, jeśli stosuje się procedurę VAT marża. Jeśli tak, to czy można w niej uwzględnić koszty organizacji usługi turystycznej, które biuro poniosło do tej pory?

Dla branży turystycznej skierowanie pytania do TSUE oznacza, że wszelkie rozstrzygnięcia w tej sprawie zostaną wstrzymane do czasu wydania wyroku. Nie ma raczej wątpliwości, że wyrok TSUE będzie potwierdzał stanowisko prezentowane w tej sprawie przez Polską Izbę Turystyki. Jednakże, gdy wyrok TSUE już zapadnie, będzie obowiązujący w tej konkretnej sprawie. Pośrednim skutkiem będzie więc późniejsza zmiana interpretacji przepisów przez polskie organy podatkowe.