Specjaliści debatują o problemach seksuologii – Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie

W dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2017 r. w Warszawie rozpoczyna się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety”. Miejscem spotkania lekarzy seksuologów, psychologów, pedagogów oraz Ekspertów jest tym razem Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” (ul. Nowy Świat 6/12) w Warszawie.

Seksualność kobiety to temat wciąż kryjący w sobie wiele tajemnic. Podczas nadchodzącego spotkania chcemy zająć się zagadnieniami niezwykle istotnymi dla kobiet oraz polskiej nauki.

FSFI (ang. Female Sexual Function Index) jest narzędziem badawczym rekomendowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej (International Society for Sexual Medicine) i pomaga lekarzom, niezależnie od specjalizacji w diagnostyce zaburzeń seksualnych.

Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych doniesień naukowych w tematach dotyczących m.in.: komunikacji i roli języka w relacji seksualnej, bólu seksualnego i ginekologicznego, antykoncepcji, urologii i dermatologii estetycznej, czy chemii uczuć. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość wziąć udział w niezwykle ciekawych warsztatach praktycznych poszerzających horyzonty.

Wśród zaproszonych Gości głos zabiorą m.in.:

  • dr med. Tomasz Latos – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  • prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN, Kierownik Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz – Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego, Professor Emeritus, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • dr n. med. Piotr Burda – Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej

Udział w konferencji upoważnia Lekarzy do uzyskania 9 punktów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia.

Ilość miejsc ograniczona!