Seminarium naukowe w Centrum Inżynierii Biomedycznej IOE WAT

W dniu 03.03.2016 r. w Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio) Instytutu Optoelektroniki WAT  odbyło się seminarium naukowe pt. „Magnetic nanoparticles for magnetic fluid hyperthermia”, które wygłosił dr Claudio Sangregorio z Italian National Research Council,  Institute of chemistry of organometallic compounds (ICCOM). Prezentacja dr C. Sangregorio poświęcona była pracom badawczym nad wykorzystaniem magnetycznych nanocząstek w terapii nowotworowej.

Prezentacja ta była poprzedzona wystąpieniem dyrektora Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), dr. inż. Ireneusza Marciniaka, który przedstawił podstawowe informacje o instytucie, zakres jego działalności oraz tematykę realizowanych prac badawczych. Następnie dr hab. Anna Trafny, prof. WAT, omówiła działalność Laboratorium Biologii Molekularnej CIBio IOE WAT. Tematyka prac badawczych Laboratorium obejmuje między innymi badanie właściwości antybakteryjnych grafenu płatkowego i redukowanego tlenku grafenu (rGO) oraz badanie wpływu naświetlania komórek macierzystych promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali na ich proliferację. Część naukową spotkania zakończyła prezentacja dr Bożeny Sikory z grupy prof. Danka Elbauma z Instytutu Fizyki PAN zatytułowana „Multifunctional opto-magnetic nanoparticles for theranostic applications”.

Podczas spotkania wystąpił również dr Jan Błaszczyk reprezentujący firmy Ellipsis oraz Erne Ventures S.A., których celem jest wspieranie innowacji oraz rozwoju start-upów. Dr J. Błaszczyk opowiedział o projektach i firmach, których powstanie i rozwój wspierały reprezentowane przez niego firmy. Wśród nich były między innymi NanoStal oraz Arrinera S.A.

Ewa Jankiewicz