RPP ustaliła wysokość stóp procentowych. To ważna informacja dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Postanowiła utrzymać je na dotychczasowym poziomie. To ważna informacja dla wszystkich, którzy posiadają kredyty.

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa procentowa referencyjna została utrzymana na poziomie 1,5 proc. Stopa lombardowa wynosi nadal 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.
Niskie stopy procentowe to tanie kredyty i słabo oprocentowane lokaty

– Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Dane, jakie napłynęły z gospodarki w ostatnim czasie, wpisały się w prognozy z listopadowej Projekcji Inflacji, dlatego też nie zmieniły raczej dotychczasowych poglądów RPP – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Piotr Popławski, starszy ekonomista w ING Bank Śląski, uważa, że Rada na popołudniowej konferencji powtórzy, iż nie należy spodziewać się zmian stóp procentowych nawet do końca jej kadencji (początek 2022). Taki pogląd głosi większość ekonomistów.

– Dane które poznaliśmy od listopadowego posiedzenia wskazują, że realizuje się nasz scenariusz nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2019 i 2020. To oznacza niższą dynamikę PKB niż zakładały listopadowe projekcje banku. Z drugiej strony wzrost CPI w okolice górnej granicy celu NBP jest wciąż bardzo realny. W naszej ocenie wyklucza to zmiany polityki pieniężnej w 2020. Nie wykluczamy jednak obniżek stóp w 2021 jeżeli spowalniająca koniunktura doprowadzi do wygaszenia presji inflacyjnej – dodaje Popławski.

Ostatnia zmiana poziomu stóp procentowych w Polsce przez RPP miała miejsce dość dawno, bo w marcu 2015 roku.

źródło: businessinsider.com.pl