LISTA STU 2019: Mirosław Ząbek i Łukasz Szumowski liderami

Znamy wyniki plebiscytu LISTA STU 2019: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Mirosław Ząbek został uznany za najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie, natomiast minister zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski za najbardziej wpływową osobę w polskim systemie ochrony zdrowia w 2019 r.

Od 17 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 5 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak co roku, kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów (SPRAWDŹ, kto zasiadał w kapitule „medycznej” i „systemowej”).

Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2019 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania. Każdy juror mógł przyznać kandydatom od 0 do 10 punktów w wymienionych wyżej kategoriach. Jeżeli juror znalazł się na liście kandydatów, nie mógł przyznawać punktów samemu sobie. O miejscu w rankingu decydowała łączna liczba punktów przyznanych we wszystkich kategoriach.

Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 lutego w hotelu Westin w Warszawie.

Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie w 2019 r. jury uznało prof. nadzw. dr. hab. n. med. Mirosława Ząbka – kierownika Kliniki Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Jako jeden z pierwszych neurochirurgów na świecie przeprowadził on serię transplantacji fragmentów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz wykonał operacje naczyniowe mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. W 2019 r. zespół pod kierownictwem prof. Ząbka zastosował po raz pierwszy w Europie przełomową terapię genową u dzieci z deficytem dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych. To wrodzona wada metabolizmu, która uniemożliwia prawidłowy rozwój i prowadzi do przedwczesnej śmierci.

Natomiast za osobę mającą największy wpływ na system ochrony zdrowia w ubiegłym roku jury po raz kolejny uznało ministra zdrowia prof. dr. hab. n. med. Łukasza Szumowskiego. Jak sam przyznaje, nie jest hurraoptymistą i ma świadomość, że system ochrony zdrowia wymaga kolejnych, ewolucyjnych zmian. Z satysfakcją jednak podkreśla, że ubiegłoroczne dokonania kierowanego przez niego resortu zdrowia znalazły uznanie na arenie międzynarodowej.

ZOBACZ, kto jeszcze znalazł się na Liście Stu 2019:
LISTA STU 2019: MEDYCYNA >>
LISTA STU 2019: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA >>

W tym roku przygotowaliśmy również dodatkowe wyróżnienie – dla osób, które mają wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców, m.in. na łamach „Pulsu Medycyny”. Tytułem promotora wiedzy uhonorowaliśmy tym razem trzech specjalistów:

  • prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Januszewicza,
  • prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka,
  • prof. dr hab. n. med. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

źródło: pulsmedycyny.pl