Kolejny obowiązek dla firm. Projekt jest już w Sejmie

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania przez przedsiębiorców faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur trafił do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie od lipca 2024 roku.Celem nowych regulacji jest – jak wynika z uzasadnienia projektu – objęcie przedsiębiorców obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Wejdą one w życie od 1 lipca 2024 r. Wcześniej proponowana data – 1 stycznia 2024 r. – została przesunięta w wyniku konsultacji społecznych.

Obowiązkowe e-faktury

W uzasadnieniu projektu wskazano, że Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. Dodano także, że jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, a także przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów.Wskazano, że szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco – w czasie rzeczywistym – informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

W uzasadnieniu przypomniano także, że polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, KSeF ma się stać obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) – poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

źródło: money.pl