I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrozumieć świat – dzieci z autyzmem” za nami

W sobotę 9 kwietnia w warszawskim hotelu Mercure Grand odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrozumieć świat – dzieci z autyzmem” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO – SALUTEM”. Była to doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów odbyć ciekawą i merytoryczną dyskusję o problemach związanych z autyzmem.

Po wystąpieniu inauguracyjnym prof. zw. dr hab. Marii Szyszkowskiej rozpoczęła się seria 12 wykładów. Dr Aneta Wojciechowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówiła o powszechności zjawiska autyzmu, a także o genetycznych predyspozycjach , przedstawiając jednocześnie rys historyczny tego zjawiska.

Z kolei Kamila Widawska z Uniwersytetu SWPS w Sopocie zwróciła uwagę na aspekt, jak ważna jest obserwacja zachowań dziecka przez rodziców, na co należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście wczesnego diagnozowania autyzmu i jak mu pomóc. Podkreśliła szczególną rolę pediatrów i położników w procesie wczesnego diagnozowania autyzmu. Wskazała na potrzebę pilnej edukacji i dokształcania tej grupy lekarzy jak również pielęgniarek w zakresie problematyki autyzmu.

Bardzo ważną i cenną problematykę dla rodziców dzieci z autyzmem poruszyła Pani Katarzyna Sabiłło – Prezes Zarządu Fundacji LEGE PHARMACIAE. Informowała o możliwościach uzyskania refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także gdzie należy się udać, by otrzymać dofinansowanie wspierające leczenie i rehabilitację dzieci autystycznych.

W problematykę dotyczącą żywienia dzieci autystycznych wprowadziła uczestników konferencji dr Mirosława Gałęcka z Instytutu Mikroekologii w Poznaniu, a temat kontynuowany był przez mgr Katarzynę Drews i Zuzannę Baraniak, które omówiły problematykę alergii pokarmowych IgG – zależnych u osób ze spektrum autyzmu.

Warto także było wsłuchać się w wykład Pani Małgorzaty Osowieckiej z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, w którym poruszyła kwestię twórczości dzieci autystycznych konkludując, iż dzieci z autyzmem, w tym obszarze w żaden sposób nie odbiegają od swoich rówieśników.

Wystąpienie dr med. Jacka Rączewskiego – Dyrektora Medycznego CM VIMED przedstawiało tlenoterapię hiberbaryczną jako szansę na lepsze życie zarówno dzieci cierpiących z powodu autyzmu jak i ich najbliższego otoczenia. Wystąpienie było szerokim porównaniem prac badawczych HTGO stosowanego w przypadku osób dotkniętych zaburzeniem autystycznym.

Nad Konferencją Patronat Honorowy objęli m.in.: Senator RP Stanisław Kogut, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, International Alliance Patient’s Organizations (IAPO), a w ramach patronatu społecznego inicjatywę wsparła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Portal Edukacyjny polskiautyzm.pl.

Organizatorzy dziękując wszystkim mówcom, delegatom oraz przedstawiecielom mediów, zaprosili na kolejną edycję konferencji w przyszłym roku.