Habilitacja Dyrektora Pawła Skowronka. Gratulujemy!

30 września z radością przyjęliśmy wiadomość o sukcesie Dyrektora ds. medycznych – Pawła Skowronka, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawą uzyskania stopnia była praca pod tytułem: „Leczenie stawu biodrowego w różnych stopniach zaawansowania chorób z uwzględnieniem ryzyka uszkodzenia implantów stawu biodrowego”.

Dyrektor, jako Szef Oddziału Ortopedii i lekarz operator, wykorzystuje również innowacyjną protezę stawu kolanowego od blisko dwóch lat, a dzięki doświadczeniu i zaawansowaniu w protezoplastyce stawu kolanowego wspiera swoją wiedzą specjalistów z Polski i świata. Od 2016 Oddział Ortopedii, z Dyrektorem na czele w roli Ordynatora, rozwinął przede wszystkim ortopedię miniinwazyjną, protezoplastyki wszystkich stawów z naciskiem na miniinwazyjne protezoplastyki stawów biodrowych .

Panie Dyrektorze, składamy gratulacje w ramach Pańskich osiągnięć!
A to nie wszystko, dr hab. n. med. Paweł Skowronek od roku 2019 uczestniczy w grancie naukowym mającym na celu opracowanie polskiego implantu stawu biodrowego „custom made 3D” w oparciu o technologię druku wykorzystywanego do niestandardowych zabiegów protezoplastyk i realloplastyk stawu biodrowego. Jest to całkowicie nowatorski projekt oparty o wiodące oddziały ortopedii i chirurgii rekonstrukcyjnej kilku Uniwersytetów Medycznych w systemie partnerstwa technologicznego z polskim producentem. Projekt zakłada opracowanie teoretyczne wraz z techniką implantacji oraz wdrożeniem implantów do szerokiego stosowania. Obecnie jest na etapie ukończonych badań cadaverowych z użyciem projektów implantów .

Dyrektor konsekwentnie rozwija kilka kierunków badań naukowych. Badania i publikacje przedstawione przez Dyrektora Skowronka z zakresu minimalizacji pola i czasu zabiegów operacyjnych stawu biodrowego z jednoczesnym skróceniem hospitalizacji dają szanse na wymierne korzyści społeczne i finansowe dla systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu opieki nad pacjentem.

Aktualnie w skali rocznej, w Polsce ponad 100 tysięcy pacjentów oczekuje na zabieg w tzw. kolejkach „protezowych”. Wdrożenie zaproponowanych przez Dyrektora działań, może przełożyć się na znaczące skrócenie czasu procedury protezoplastyki oraz zmniejszenie zużycia leków w procedurze pooperacyjnej.

źródło: brodnowski.pl