Czarna Procesja – 3 maja 2021 r. godz. 12:00

Czas powiedzieć – DOŚĆ.

Czas, by wielki społeczny niemowa – POLSKI PRZEDSIĘBIORCA – przemówił.

Trzeba wyrwać się z niemocy, myślenia, że mały musi milczeć. Przeciwnie. Mali muszą więcej, muszą się zjednoczyć, zintegrować, przemówić i stać się obrońcami i strażnikami swojego losu, narodu i państwa.

Przykładem i wzorem dla nas są mieszczanie ponad stu czterdziestu miast polskich, którzy w 1789 roku podczas „czarnej procesji” złożyli królowi i sejmowi memoriał. Jego myślą przewodnią było „Ażeby stan miejski do władzy prawodawczej przywrócić”. Mieszczanie to przecież byli tacy jak my dziś: przedsiębiorcy, kupcy, sklepikarze, rzemieślnicy, właściciele barów, sal sportowych i inni. Oni, tak jak my, mieli poczucie krzywdy i świadomość, że o ich losie decyduje ktoś inny. Mieszczanie wymusili, że w Konstytucji 3 Maja znalazł się rozdział zrównujący w prawach szlachtę i mieszczaństwo. Mieszczanie wymusili współdecydowanie o swoim losie.

Dziś, 3 maja 2021 r. Memoriał z 1789 r. jest aktualny jak nigdy dotąd. Rząd RP zamknął działalności gospodarcze Polskich Przedsiębiorców pod pretekstem „pandemii”. Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Gowin zamykając firmy Polskich Przedsiębiorców obiecali publicznie, że żaden Przedsiębiorca nie zostanie bez pomocy, że otrzyma rekompensatę utraconych zysków.

Dziś wiemy, że były to puste słowa, że były to KŁAMSTWA. Dziś Przedsiębiorcy, którzy zostali Pominięcie i Wykluczeni z pomocy rządu RP otwierając swoje działalności spotykają się z pacyfikacją przez Zmotoryzowane Oddziały Policji.

Składając dziś Memoriał Pominiętych i Wykluczonych będziemy szli śladem Mieszczan z 1789 r. Aż do skutku.

Inicjatorzy Ruchu Społecznego Pominiętych i Wykluczonych spotykają się 3 maja 2021 r. o godz. 12:00 pod Pałacem Prezydenckim RP w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 48/50 , gdzie Memoriał zostanie pozostawiony dla Prezydenta Andrzeja Dudy.

źródło: pominięci.pl