PharmaExpert podsumowuje grudzień 2016 w aptekach

Rynek farmaceutyczny w grudniu 2016 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2,938 mld zł. Wartość sprzedaży rynku wobec grudnia 2015 r. wzrosła o 152 mln zł (+5,5%). Natomiast wobec listopada tego samego roku sprzedaż zwiększyła się o 123 mln zł (+4,4%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 168 mln zł (+14,9%). Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 14 mln zł (+2,3%), a segment leków refundowanych zanotował spadek sprzedaży o 29 mln zł (-2,8%).

W porównaniu do listopada rynek zwiększył się o 4,4%. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 96 mln zł (+8,0%). Leki na receptę zwiększyły wartość sprzedaży odpowiednio: leki refundowane wzrosły o 69 mln zł (+7,3%), a leki pełnopłatne na receptę miały większą sprzedaż o 13 mln zł (+2,1%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła blisko 25,3% i była wyższa o 0,6% (+0,2 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem listopada br. średnia marża w aptece zmniejszyła się mniej niż 0,1% (-0,01 pp). Średnia cena leku w grudniu wyniosła 17,58 zł i była o 0,4% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia 2015 r. zwiększyła się o 0,3%.

W grudniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 714 mln zł, tj. o 0,7% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 29,5% i był mniejszy o 1,5% niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2%.

Realizacja: sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31,7 mld zł, to o 6,2% więcej niż w roku 2015. Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8,1 mld zł (+2,5%).

Rynek w liczbach

W grudniu 2016 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2,938 mld zł, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu do grudnia 2015.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,012 mld zł – spadek o 2,8% w porównaniu do grudnia 2015.

Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1,296 mln zł i była wyższa o 14,9% w porównaniu do grudnia 2015.

Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 615 mln zł i wzrosła o 2,3% w porównaniu do grudnia 2015.

Obrót polskiej statystycznej apteki w grudniu 2016 wyniósł 197 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 3,4% niż w grudniu 2015.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad 29,5%, a wartość refundacji w grudniu wyniosła 714 mln zł – spadek prawie o 1% w porównaniu do grudnia 2015.

Ceny:
– średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,58 zł (wzrost 0,3% vs grudzień 2015);
– średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,11 zł (spadek o 2,2% vs grudzień 2015);
– średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,34 zł (wzrost o 2,9% grudzień 2015);
– średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,67 zł (wzrost o 4,8% grudzień 2015).

źródło: rynekaptek.pl