NIL: skandal konstytucyjny z pytaniami w tle

Pomimo korzystnego wyroku dotyczącego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, Centrum Egzaminów Medycznych nadal odmawia udostępnienia pytań egzaminacyjnych. Naczelna Rada Lekarska nie składa jednak broni i odwołuje się od decyzji dyrektora CEM.

Samorząd lekarzy nie ma wątpliwości, że czerwcowa decyzja dr hab. Mariusza Klenckiego – o odmowie udostępnienia Naczelnej Izbie Lekarskiej pytań egzaminacyjnych – jest w świetle wyroku, jaki zapadł przed Trybunałem Konstytucyjnym – skandalem konstytucyjnym. W piątek – 19 sierpnia – prezydium NRL zdecydowało o odwołaniu się od decyzji dr hab. Mariusza Klenckiego i uznaniu jej za wadliwą. Zdaniem samorządu decyzja ta pozostaje nie tylko w jawnej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca, ale również jest przejawem złej woli dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Zdaniem NRL przepisy prawa mówiące o tajności pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES nie powinno się rozciągać na fazę po zakończeniu danego egzaminu. Jednocześnie podkreślono, że testy są informacją publiczna i powinny być dostępne. Maciej Hamankiewicz zwrócił się również do lekarzy z apelem, aby również zwracali się indywidualnie do CEM z wnioskami o udostępnienie pytań egzaminacyjnych na drodze dostępu do informacji publicznej.

„Znaczna liczba napływających wniosków może bowiem dobitnie pokazać, że temat ten jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny”- ocenił Maciej Hamankiewicz.

Jego zdaniem lekarze ogą czuć się pokrzywdzeni, że jako grupa zawodowa nie mają dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych- podczas gdy inne zawody zaufania publicznego np. prawnicy, nie mają z tym problemów.

źródło: pulsmedycyny.pl